opcina.novi.travnik@tel.net.ba +387 (0)30 795 600

  

brankobrkan

Pomoćnik načelnika pri Službi za gospodarstvo, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj

Branko (Stipo) Brkan

Rođen 01.07.1961 god. u Kasapovićima, Novi Travnik. Osnovnu školu završio u Novom Travniku a srednju Ekonomsku u Travniku. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao 20.12.1985 god. na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Prva radna iskustva kao diplomirani ekonomista stiče od 1986 do 1993 god. u MMK „BRATSTVO“ RO KOVAČNICA Novi Travnik, zatim RO „BRATSTVO-KOMERC“ te kao šef ekonomske Službe u DP TVORNICA OTKOVAKA. U 1994 god. radio u Poreznoj upravi kao šef inspekcije, u tvornici obuće Ratanjska i Contra d.o.o. kao pomoćnik direktora za financije u periodu 1995 do 1996 god. Od 1996 god. do 2007 god. radio u Impregnaciji –Holz d.o.o. Vitez na poslovima pomoćnika direktora za komercijalno-financijske poslove. U tvrtci Vitales d.o.o. Nova bila radio kao pomoćnik direktor za financije u periodu 2007. do 2010 godine. Kratko radio kao savjetnik Ministra prometa i veza BiH kao savjetnik za ekonomska pitanja 2010-2011 god. Od 01.06.2011 god. rukovodeći državni službenik u Općini Novi Travnik kao pomoćnik načelnika za Gospodarstvo, razvitak, obnovu i stambeno komunalne poslove, a od 2018 god. kao pomoćnik načelnika za Gospodarstvo, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj.

Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj:

 • provodi zakone, odluke i druge propise, te opće i pojedinačne akte iz oblasti privrede, razvoja ,poduzetništva i obrta

 • priprema programe istraživanja u oblasti privrede, poduzetništva i lokalnog ekonomskog razvoja i predlaže metodološka rješenja,

 • rješava po zahtjevima iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede,

 • organizira izradu i prati implementaciju strategije i planova razvoja općine,

 • izrađuje i prati realizaciju projekata iz oblasti privrede,

 • priprema plan javnih nabavki, pokreće i prati provođenje postupaka javnih nabavki i vodi propisane evidencije o javnim nabavkama,

 • priprema propise u okviru cjelokupne privredne politike, te podstiče privredni i društveni razvoj općine,

 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službenih evidencija,

 • vodi prvostepeni upravni postupak u oblasti iz nadležnosti službe, prati i analizira stanje te pokreće inicijativu za rješavanje problema u toj oblasti,

 • sačinjava informacije, godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analizu izvršenja poslova i izvještaj o radu,

 • druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave, a po svojoj vrsti, srodnosti i međusobnoj funkcionalnoj povezanosti spadaju u poslove koje obavlja ova Služba.

Preuzimanja

Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Općine Novi Travnik za period do 2030. godine
Strategija razvoja poljoprivrede općine Novi Travnik (2017 – 2021)

Obavijesti i zanimljivosti

Pogledajte sve novosti

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17