poljoprivreda2

Da bi ostvarili poticaj proizvođači moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava. 

 

1. Podrška za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica

Za proizvođače koji posjeduju najmanje 2, a najviše 4 rasplodnih krmača ili nazimica

Dokumenti:

 • potvrda o provedenim obaveznim mjerama (neovjerena kopija) sa prilogom V
 • potvrda o izmirenim poreskim dugovanjima
 • potvrda banke o otvorenom računu (ne starija od 60 dana)

Visina poticaja je 150,00 KM/grlu

Rok: 30.06.2022.

 

2. Stimulacija farmskog uzgoja krava

Za proizvođače koji posjeduju najmanje 5 muznih krava

Dokumenti:

 • kopija pasoša za sva grla (neovjerene kopije)
 • kopija ugovora sa otkupljivačem
 • potvrda o provedenim obaveznim mjerama (neovjerena kopija)
 • potvrda o izmirenim poreskim dugovanjima
 • potvrda banke o otvorenom računu (ne starija od 60 dana)

Visina poticaja je 100 KM/grlu (max iznos po jednom zahtjevu 3.000 KM)

Rok: 30.06.2022.

 

3. Podrška za proizvodnju u staklenicima i plastenicima

Za proizvođače koji imaju na području SBK imaju registrovan poljoprivredni obrt i na zemljištu na području SBK imaju plastenik/staklenik minimalne površine 100 m², a maksimalne površine 1000 m²

Dokumenti:

      -     rješenje o registraciji obrta

 • posjedovni list zemljišta na kojem se nalazi plastenik/staklenik, odnosno ugovor o zakupu
 • potvrda o izmirenim poreskim dugovanjima
 • potvrda banke o otvorenom računu (ne starija od 60 dana)

Visina poticaja je 5,00 KM/ m²

Rok: 15.07.2022.

 

4. Podrška za izgradnju štalskih objekata

Novčanu podršku za izgradnju započetih ili izgrađenih štalskih objekata u 2021. godini   i tokom 2022. godine (do krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva)  mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači (fizička lica) koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost (kao osnovnu ili dopunsku djelatnost registrovanu po zakonu o obrtu) i pravni subjekti koji se bave stočarskom proizvodnjom i čije je sjedište na području Srednjobosanskog kantona. Novčana podrška iznosi 30% od predračuna i predmjera radova koji su sastavni dio Projekta. Maksimalan iznos podrške je 10.000,00 KM po podnosiocu zahtjeva pravdan fiskalnim računima i poreznom fakturom.

Klijent koji je u zadnje tri godine ostvario pravo na ovaj vid podrške, u ovom organu, ne ostvaruje pravo u 2022. godini ako se radi o štalskom objektu na koji je već ostvario podršku. Isto se utvrđuje uvidom u dostavljene urbanističke saglasnosti

Dokumenti:

      -    rješenje o registrovanom obrtu

 • urbanističku ili građevinsku dozvolu za štalski objekat ne stariju od 2 godine
 • projekat (idejni, glavni ili izvedbeni)
 • porezna faktura i fiskalni račun o nabavci građevinskog materijala
 • potvrda o izmirenim poreskim dugovanjima
 • potvrda banke o otvorenom računu (ne starija od 60 dana)

Rok: 15.11.2022.

           

Sve dodatne informacije vezano za potrebnu dokumentaciju i ostale uslove možete dobiti u info centru općine ili na broj telefona 030/795-635.

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17