Kabinet Općinskog Načelnika obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 •  vodi protokolarne poslove, uključujući vođenje dnevnih planova, sastanaka i obaveza načelnika Općine

 • obavlja studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione poslove koji su u izravnoj vezi sa vršenjem funkcije Općinskog načelnika

 • obavlja poslove koji se odnose na međunarodnu saradnju

 • priprema i izrađuje projektne prijedloge koji su pogodni za finansiranje iz fondova Evropske unije, viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i drugih domaćih i stranih donatora

 • priprema plan javnih nabavki, pokreće i prati provođenje postupaka javnih nabavki i vodi propisane evidencije o javnim nabavkama

 • vodi evidencije i čuva originalna akta Općinskog načelnika

 • vrši poslove koji se odnose na pripremu i ostvarivanje kontakata sa gostima, poslove u vezi sa dolaskom pojedinaca i grupa iz zemlje i inostranstva

 • vrši poslove informisanja kao i prikupljanje informacija i podataka vezanih za Općinu

 • pruža informacija za građanstvo o aktivnostima Općinskog načelnika i objava javnih saopćenja po ovlaštenju Općinskog načelnika, kao i informacija za medije

 • upoznaje javnost o radu Općine i rješava po zahtjevima fizičkih i pravnih lica za pristup informacijama

 • organizuje press konferencije i intervjue Općinskog načelnika

 • planira sistem upravljanja kvalitetom pruženih usluga, daje informacije i prezentacije na temu poboljšanja kvalitete, vrši planiranje, pripremu i rad na certifikaciji organa uprave iz područja sustava upravljanja kvalitetom ( ISSO standard)

 • poduzima sve potrebne mjere za prikupljanje informacija po zahtjevu građana i obavještava podnosioca zahtjeva o pristupu informacijama

 • vrši usmeno prevođenje i prevođenje tekstova na strane jezike i sa stranih jezika

 • vrši planiranje gostovanja na elektronskim medijima i odlučivanje o uređenju WEB stranice Općine

 • obavlja poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad primjenom zakona drugih propisa donesenih na osnovu zakona, koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave

 • vrši inspekcijski nadzor u oblasti građenja i urbanizma

 • vrši inspekcijski nadzor u oblasti komunalnog reda i zaštite voda i okoline

 • obavlja i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove po nalogu Općinskog načelnika.

 

Viši samostalni referent - sekretar ureda/kabineta

Silajdžija Fatija

Telefon: 030 795 601   Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

Inspektor za građenje, urbanizam i lokalne puteve

Zirdum Ivanka dip. ing. arh.

Telefon: 061 206 202  

 

Inspektor za komunalne poslove

Sijah Elvedin

Telefon: 061 153 500  

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17