opcina.novi.travnik@tel.net.ba +387 (0)30 795 600

  

ankicacvitanovic

Pomoćnica načelnika pri Službi za financije i proračun

Ankica Cvitanović

Rođena je 17.09.1970.godine u Budušićima općina Novi Travnik. Osnovnu i srednju školu završila je u Novom Travniku. Ekonomski fakultet završila je u Banjaluci. Od 01.02.1995. godine radi u Općini Novi Travnik. Do postavljena na radno mjesto Pomoćnika načelnika u Službi za financije i proračun radila je na radnom mjestu Stučni savjetnik u računovodstvu u Službi za financije i proračun. Uz rad je stekla zvanje Certificiranog računovođe. Od 01.12. 2018.godine radi na mjestu Pomoćnika načelnika u Službi za financije i proračun.

 

 

 

 

 

 

Služba za finansije i budžet obavlja slijedeće poslove:

 • provodi zakone, odluke i druge propise, te opće i pojedinačne akte iz oblasti financija, budžeta i trezora,

 • vrši izradu i prati izvršenje budžeta, izradu godišnjih, periodičnih i operativnih financijskih izvještaja,

 • analizira financijske mogućnosti i zaduženja Općine, predlaže mjere za sprečavanje prekoračenja potrošnje planiranih i raspoloživih sredstava,

 • obavlja poslove financijskog i materijalnog knjigovodstva,

 • vodi poslovanje putem trezora poštujući sve module,

 • prati namjensku upotrebu budžetskih sredstava kod nižih potrošačkih jedinica i drugih budžetskih korisnika,

 • izrađuje prijedloga akata iz oblasti financija i budžeta,

 • inicira programe mjera za unapređenje u ovoj oblasti,

 • rješava po zahtjevima iz oblasti financija i budžeta,

 • izrađuje i prati realizaciju projekata iz oblasti financija,

 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na temelju službenih evidencija,

 • sačinjava informacije, godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analizu izvršenja poslova i izvješće o radu,

 • vrši i druge poslove iz oblasti financija, koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog tijela uprave.

Preuzimanja

Naziv dokumenta

Obavijesti i zanimljivosti

Pogledajte sve novosti

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17