javnipoziv

Općina Novi Travnik poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Novi Travnik iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. Podrška mladima
 • Projekti neformalne edukacije za mlade
 • Projekti prevencije ovisnosti, maloljetničkog nasilja, delikvencije i nasilja u porodici
 • Projekat podrške izradi publikacija za mlade informativnog karaktera o subjektima koji dodjeljuju stipendije, izboru obrazovanja srednjih škola i studija
 • Projekti koji imaju za cilj povećanje omladinskog aktivizma
 1. Obrazovanje
 • Projekti koji imaju za cilj organizovanje radionica edukativnog sadržaja (informatički, kursevi stranih jezika, likovne umjetnosti, fotografije i slično)
 • Projekti saradnje među školama kroz zajedničke aktivnosti učenika
 1. Sport
 • Podrška sportskim projektima u cilju unapređenje sporta u lokalnoj zajednici
 1. Kultura
 • Projekti za manifestacije kulturno-umjetničkog i zabavnog karaktera
 • Projekti očuvanja kulturne baštine i zaštite spomenika kulture
 • Obilježavanje značajnih datuma (lokalnih i drugih nivoa)
 1. Zaštita okoliša
 • Edukacija, podizanje svijesti i obuka o zaštiti okoliša
 • Projekti zaštite i unapređenja životne sredine

 

Javni poziv LOD 2023.

Smjernice za podnositelje i kriteriji za odabir

Pregled proračuna i plan potrošnje 2023

Logicki okvir logicka matrica

Projektni prijedlog 2023

Plan aktivnosti i promocije 2023

Administrativni podaci o podnosiocu projekta - 2022

Financijski indetifikacioni formular

Izjava o podobnosti - 2023

Lista za provjeru - 2023

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17