U skladu sa dobivenim instrukcijama Ministarstva za rad i socijalnu politiku FBiH, JU Centar za socijalni rad Novi Travnik će od 01.09.2023. godine početi sa prijemom zahtjeva za obnavljanje prava na dječiji dodatak utvrđen u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci porodici FBiH. 

Svi oni koji su predali zahtjev za ostvarivanje prava u oktobru 2022. godine, odnosno kojima se pravo priznaje od 01.10.2022. do 31.09.2023. godine, dužni su do 30.09.2023. godine uz ispunjen zahtjev ( može se preuzeti u Centru ili na web stranici Općine Novi Travnik) dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Ovjerena kućna lista ( navesti sve članove domaćinstva) – Općina Novi Travnik
  2. CIPS – dokaz o prebivalištu ne stariji od 3 mjeseca. Za sve članove domaćinstva navedene na kućnoj listi dostaviti CIPS sa istim adresama prebivališta. U slučaju da navedeno nije moguće urediti u smislu da svi članovi domaćinstva imaju istu adresu prebivališta, dostaviti pisanu izjavu u kojoj će se objasniti zašto se adrese prebivališta ne mogu uskladiti a svako obrazloženje će cijeniti Centar prilikom izrade rješenja. Izjava ne mora biti ovjerena.
  3. Uvjerenje o nezaposlenosti  ne starije od mjesec dana za sve punoljetne članove domaćinstva – Služba za zapošljavanje, Biro Ispostava Novi Travnik.
  4. Uvjerenje/Potvrda o prihodima koji su uređeni propisima o porezu na dohodak, prihodima po osnovu životnog osiguranja i prihodima o nasljedstvu za razdoblje od prethodna tri mjeseca, prije podnošenja zahtjeva, (za sve članove kućanstva)- POREZNA UPRAVA, Ispostava Novi Travnik.
  5. Izjava svih članova domaćinstva o ostvarivanju ili ne ostvarivanju prihoda po osnovu dobrovoljnog dopunskog osiguranja (životnog, penzionog) u posljednja tri mjeseca, OPĆINA NOVI TRAVNIK.
  6. Uvjerenje/Potvrda o prihodima ostvarenim za razdoblje od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za prizanavanje prava na dječiji doplatak prema propisima o boračko invalidskoj zaštiti, za sve članove domaćinstva) - Općinska služba za boračko invalidsku zaštitu ili BIZ.
  7. Pisana izjava da se dokazi i činjenice iz preostale predate dokumentacije iz oktobra, novembra i decembra 2022. godine, nisu mijenjali odnosno da nije došlo do izmjena u sadržaju iste ( rodni listovi, uvjerenja o državljanstvu itd.) Izjava ne mora biti ovjerena. 

Ne potpune zahtjeve Centar neće zaprimati. 

Ostalu potrebnu dokumetnaciju će kao i prethodnih godina službenim putem prikupljati Centar.

Zahtjevi će se primati svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 sati. 

Korisnici koji ne podnesu zahtjev za obnavljanje prava, isti će po isteku prava morati podnijeti ponovo zahtjev za priznavanje prava i obnoviti svu prethodno dostavljenu dokumentaciju.

Obraza zahtjeva

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17