Predsjedništvo Vlašić 31.1.2023

Šesta sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine održana je 31.1.2023. godine u hotelu “Hotel Blanca Resort & Spa” na Vlašiću u Travniku. Sjednici je predsjedavao predsjednik Predsjedništva SOGFBiH Hamdo Ejubović a prisustvovali su zamjenik predsjednika Mladen Mišurić Ramljak te predstavnici općina i gradova Ljubuški, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Domaljevac Šamac, Travnik Livno, Kalesija, Neum, Sarajeva i Banovića u svojstvu čanova Predsjedništva.

Predsjedništvo Saveza je podržalo aktivnosti na revidiranju modela finansijske samoodrživosti obuke za zaposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH, a koje je pokrenulo Koordinaciono tijelo za obuku.

Kada je u pitanju Zakon o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo, Predsjedništvo Saveza je donijelo odluku da Savez, u ime jedinica lokalne samouprave Kantona Sarajevo, prema Ustavnom sudu Federacije BiH podnese zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa ovim Zakonom. Savez općina i gradova FBiH nije konsultovan prilikom usvajanja predmetnih izmjena Zakona o vodama KS, a što je zakonska obaveza propisana članom 56. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH. Osim toga, prekršen je i član 34. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH koji propisuje da svaki prijenos dodatnih nadležnosti prati i prijenos adekvatnih izvora finansiranja. 

Predsjedništvo Saveza je informisano o odgovoru Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope na molbu Saveza za podršku Kongresa u cilju usklađivanja potrebnih zakonskih propisa sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Članovi Predsjedništva su upoznati sa aktivnostima Saveza na jačanju kapaciteta jedinica lokalne samouprave za apsorpcijom EU fondova.

“Savez općina i gradova FBiH anketirat će općine i gradove kako bi dobili jasnu sliku koliko je uzurpirano prava jedinicama lokalne samouprave od strane kantona i Federacije BiH. Pored toga, saznat ćemo koliko je obaveza dato općinama a da ih ne prate finansijska sredstva”, kazao je predsjednik Ejubović.

Najavljena je zajednička sjednica Predsjedništva Saveza općina i gradova FBiH i Saveza opština i gradova Republike Srpske pod pokroviteljstvom Vijeca Evrope.

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17