opcina.novi.travnik@tel.net.ba +387 (0)30 795 600

obavijest gpp 1400x788

Zbog tehničkog kvara na telefonskoj centrali u zgradi  Općine Novi Travnik trenutno nismo u mogućnosti sa građanima/korisnicima naših usluga komunicirati putem telefona i faxa.

U međuvremenu,  kontakti se mogu obaviti na uobičajeni način dolaskom  u Centar za usluge građanima ili Centar za dozvole ili putem e-maila, na naznačene adrese:

KONTAK PODACI ZAPOSLENIKA U OPĆINI NOVI TRAVNIK
OPĆINA NOVI TRAVNIK     Email adresa
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Naziv službe/naziv radnog mjesta Ime i prezime zaposlenika Telefonski broj   Broj faksa             Email adresa
Predsjedavajući Općinskog vijeća Selver Zukić     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručna služba za poslove općinskog vijeća i općinskog načelnika       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sekretar Općine Hodžić Jasmin     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Inspektor za građenje, urbanizam i lokalne puteve Zirdum Ivanka 061 206 202
030 793 742
   
Inspektor za komunalne poslove i zaštitu okoline Sijah Elvedin 061 153 500
030 793 742
   
Viši samostalni referent-tehnički sekretar Službe Silajdžija Fatija     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pomoćnik načelnika Blažević Mirjana     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odsjek za boračko – invalidsku zaštitu i radne odnose       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Šef odsjeka za boračko – invalidsku zaštitu i radne odnose Skopljaković Biljana     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši samamostalni referent za boračko-invalidsku zaštitu i radne odnose Habibović Đevad     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent za obračun invalidnina i tehnički sekretar Službe Karač Zemka     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Šef odsjeka za društvene djelatnosti i usluge građanima – Menadžer centra za usluge građanima Levarda Nela     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni savjetnik za informacione sisteme i pitanja mladih Čorbić Alem     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Centar za usluge građanima       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent za informisanje - Info desk u Centru za usluge građanima Hošić Sabina     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent za kancelarijsko i arhivsko poslovanje Memić Esim      
Viši referent za vođenje matičnih knjiga – matičar  Šistov Blaženka     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent za vođenje matičnih knjiga – matičar Mujkić Sabit     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent za ovjeru potpisa, prijepisa i rukopisa Jurišić Milka      
Služba za finansije i budžet       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pomoćnik načelnika Cvitanović Ankica     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni savjetnik za budžet Hanić Aldina     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši stručni saradnik u računovodstvu Palinić Dijana     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši samostalni referent za upravno pravne i računovodstveno blagajničke poslove Duzan Enver     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pomoćnik načelnika Brkan Branko     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni savjetnik za lokalni ekonomski razvoj, privredu i poduzetništvo Čolić Višnja      
Stručni savjetnik za javne nabavke, pravne poslove i registraciju obrta Smajić Haris     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni savjetnik za lokalni ekonomski razvoj i energetsku efikasnost Budimir Josip     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši stručni saradnik za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i turizam Šabanović Arijana     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent za vođenje registra i tehnički sekretar Službe Bošnjak Slavica      
Služba za urbanizam, imovinsko pravne poslove i katastar       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pomoćnik načelnika Skopljak Jasmin      
Odsjek za imovinsko pravne poslove       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Šef odsjeka za imovinsko pravne poslove Tokalić Drago     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni suradnik za imovinsko pravne poslove Tolja Alija      
Viši referent-tehnički sekretar Službe Čurić Josipa      
Odsjek za urbanizam i katastar       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Šef odsjeka za urbanizam i katastar       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Centar za izdavanje dozvola        
Stručni saradnik za geodetske poslove Dijana El Mazehreh     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni saradnik za geodetske poslove Tomažin Irena     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni saradnik za urbanizam i građenje Maličević Selena     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent za održavanje premjera i katastarskog operata Subašić Harun     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši samostalni referent za mašinsko i digitalno održavanje katastarskog operata  Senad Đuzel      
Služba za civilnu zaštitu   030 525 333 030 525 202 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pomoćnik načelnika   030 525 333 030 525 202 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni savjetnik-koordinator za mjere zaštite i spašavanja i koordinator za MZ Cerić Irma 030 595 096 030 525 202 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent-operator Čakić Izet 030 525 202 030 525 202  
Viši referent za mjere zaštite i spašavanja i tehnički sekretar Službe Čorbeg Bakir 030 525 202 030 525 202  
Vatrogasci   123
ili
030 526 250
030 525 333
030 525 202  
Služba za komunalnu djelatnost, obnovu i stambene poslove       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pomoćnik načelnika Letić Emir     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odsjek za vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu i upravljanje otpadom       Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni savjetnik za vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu, upravljanje otpadom i komunalnu čistoću Kovač Anto      Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Stručni saradnik za komunalnu infrastrukturu Maličević Zahid      Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent za komunalni red i zaštitu okoliša-komunalni redar Jelušić Stipo 030 793 742    
Viši referent za komunalni red i zaštitu okoliša-komunalni redar Perenda Husein      
Odsjek za putnu infrastrukturu, obnovu i stambene poslove        
Šef odsjeka  Ramljak Viktor     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni savjetnik za upravno rješavanje iz oblasti obnove i stambeno-komanalnih poslova  Beganović Sulejman     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni suradnik za putnu infrastrukturu, obnovu i stambene poslove Brljak Amel      
JU Centar za socijalni rad Novi Travnik   030 795 072 030 795 073 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Referent za administrativne i pravne poslove - protokol Marija Blaž 030 795 072 030 795 073  
Referent za pravne poslove Alma Lisica 030 795 517 030 795 073  
Referent za socijalnu, dječiju i obiteljsku skrb Mirjana Mehičić 030 795 512 030 795 073  
Referent za socijalnu, dječiju i obiteljsku skrb Mahir Krehić 030 795 513 030 795 073  
Referent za socijalnu, dječiju i obiteljsku skrb Katarina Buzić 030 795 514 030 795 073  

Molimo građane za razumijevanje.

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17