opcina.novi.travnik@tel.net.ba +387 (0)30 795 600

WhatsApp Image 2021 09 23 at 11.42.12

Na sedmoj redovitoj sjednici Općinskog vijeća Novi Travnik održana 23.09.2021.godine nije usvojena Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna i realizaciji plana kapitalnih primitaka i izdataka trezora Općine Novi Travnik za razdoblje od 01.01.do 30.06.2021.godine. Naime, nakon provedene rasprave pristupilo se glasanju pri čemu je 10 prisutnih vijećnika bilo za a 14  suzdržano, što nije bilo dovoljno da bi se donijela odluka.

 Na isti način vijećnici  su glasali i o drugoj predloženoj točci: „Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava tekuće rezerve za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021.godine“.

Općinsko vijeće Novi Travnik  donijelo je  Odluku o imenovanju predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva kao i Odluku o  usvajanju Izvješća o radu Općinskog  pravobraniteljstva Travnik osnovanog za općine Travnik i Novi Travnik za 2020. godinu.

Donijete su i Odluka o pristupanju izmjene i dopune Urbanističkog projekta u ulici Stjepana Tomaševića te Odluka o prodaji poslovnog prostora neposrednom pogodbom na zelenoj tržnici u Novom Travniku Varupa Sadiku.

Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Esada Mehinu iz Novog Travnika u provedenom glasanju nije dobio dovoljan broj glasova.

Na 7. redovitoj sjednici Općinskog vijeća Novi Travnik  usvojene je Rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika i posjednika Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK na Općinu Novi Travnik“.

Donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obilježavanju i evidentiranju naziva naseljenih mjesta, ulica i trgova, te utvrđivanje kućnih brojeva na području Općine Novi Travnik kao i Odluka o utvrđivanju datuma održavanja izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica.

Općinsko vijeće primilo je k znanju Informacija o realiziranim projektima kapitalnih ulaganja.

WhatsApp Image 2021 09 23 at 11.42.12 1

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17