opcina.novi.travnik@tel.net.ba +387 (0)30 795 600

Sedma redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik održat će se u Sali Općine u  četvrtak, 23.09.2021. godine, sa početkom u  10,00 sati.

  

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna i realizaciji plana kapitalnih primitaka i izdataka trezora Općine Novi Travnik za razdoblje od 01.01.do 30.06.2021.godine;

 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava tekuće rezerve za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021.godine;

 3. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva;

 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva Travnik osnovanog za općine Travnik i Novi Travnik za 2020. godinu;

 5. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjene i dopune Urbanističkog projekta u ulici Stjepana Tomaševića;

 6. Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog prostora neposrednom pogodbom na zelenoj tržnici u Novom Travniku Varupa Sadiku;

 7. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Esada Mehinu iz Novog Travnika;

 8. Prijedlog Rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika i posjednika Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK na Općinu Novi Travnik;

 9. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Tolja Ramu iz Novog Travnika;

 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obilježavanju i evidentiranju naziva naseljenih mjesta, ulica i trgova, te utvrđivanje kućnih brojeva na području Općine Novi Travnik;

 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju datuma održavanja izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica;

 12. Informacija o realiziranim projektima kapitalnih ulaganja.

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17