opcina.novi.travnik@tel.net.ba +387 (0)30 795 600

cheery-little-girl-sitting-shopping-cart.jpg

Federalni zavod za statistiku, sukladno  Godišnjem planu provođenja statističkih istraživanja u FBIH za 2021.godinu, provodit će  Anketu o  potrošnji  domaćinstva/ kućanstva u BIH 2021/2022.

Anketa o potrošnji  domaćinstva/kućanstva u BIH  je statističko istraživanje kojim se od izabranih domaćinstava/ kućanstava prikupljaju podaci o izdacima za potrošnju, potrošnji iz vlastite proizvodnje, investiranju i prihodima domaćinstava. Istovremeno, anketom se prikupljaju  i podaci o  važnim  pokazateljima životnog standard, kao i podaci o osnovnim  demografskim, ekonomskim i socijalnim karakteristikama domaćinstva/ kućanstva.

Na temelju  podataka prikupljenih ovom anketom izračunat će se veličina i struktura prosječne mjesečne i godišnje potrošnje domaćinstva/ kućanstva u FBIH i BIH kao cjelini. Podaci  o izdacima za hranu, odjeću, obuću, stanovanje, kupovini trajnih potrošnjih dobara, osobne usluge i drugi podaci će biti podloga za mjerenje  osobne potrošnje domaćinstava/ kućanstava na ukupnoj razini te za druge socio –ekonomske analize.

Anketa se provodi od 01.04. 2021. do  31.03.2022. godine.  U Federaciji BiH metodom  slučajnog uzorka bit će anketirano  5.488 domaćinstava/ kućanstava.

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17