emirletic

Pomoćnik načelnika pri Službi za civilnu zaštitu

Emir Letić

Rođen 23.02.1964. godine u Travniku. Osnovnu školu i Gimnaziju, završio u Novom Travniku. Na Mašinskom fakultetu u Sarajevu diplomirao mašinstvo i stekao zvanje diplomiranog inžinjera mašinstva. Prvi radni odnos zasnovao 1992.godine u BNT Kovačnici. Od 1996. godine zaposlen u općini Novi Travnik , gdje je vodio Službu za finansije, privredu, imovinsko - pravne poslove i robne rezerve. Počev od 1998. godine vodio službu za obnovu, a od 2018.godine pomoćnik načelnika pri Službi za komunalne djelatnosti, obnovu i stambene poslove.

Telefon: 030 525 202 i 030 525 333    Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

 

Služba za civilnu zaštitu obavlja sljedeće poslove:

 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine,
 • izrađuje procjenu ugroženosti za područje općine,
 • priprema program i plan zaštite i spašavanja od prirodnih i dugih nesreća u općini,
 • prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite,
 • organizira izvođenje i praćenje realizacije obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
 • vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite, osigurava njihovo opremanje materijalno – tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,
 • priprema materijale u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine,
 • organizira centre osmatranja i uzbunjivanja,
 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
 • izrađuje godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analize izvršenja poslova i izvještaje o radu,
 • vrši i druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima,
 • koordinira rad mjesnih zajednica, te obavlja poslove koji se odnose na mjesne zajednice iz nadležnosti organa uprave,
 • poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području Općine u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje profesionalne vatrogasne jedinice,
 • preduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih poslova potrebnih za efikasan rad i funkcionisanje te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje saradnju sa Kantonalnom upravom CZ,
 • definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva, u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini, a što se vrši u saradnji sa ostalim službama za upravu općine,
 • izrađuje plan zaštite od požara općine i osigurava njegovu realizaciju uz učešće službi za upravu Općine,
 • planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice i drugih osoba koje se bave poslovima vatrogastva,
 • pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara,
 • ostvaruje saradnju sa pravnim osobama u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara van objekta i prostora pravne osobe na području Općine,
 • ostvaruje saradnju sa službama CZ susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa za žaštitu od požara,
 • druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave, a po svojoj vrsti, srodnosti i međusobnoj funkcionalnoj povezanosti spadaju u poslove koje obavlja ova Služba.

Preuzimanja

Naziv dokumenta

Obavijesti i zanimljivosti

Pogledajte sve novosti

Ativnosti Stožera Civilne zaštite

Načelnik Stjepan Dujo, ujedno i  zapovjednik  Stožera Civilne zaštite, danas je u  zgradi Općine Novi...

Donijeta odluka o održavanju izbora za članove savjeta u MZ Rostovo i Šenkovići

Općinsko vijeće Novi Travnik na 11. redovitoj sjednici  donijelo je  Odluku o utvrđivanju datuma održavanja...

OBAVJEŠTENJE SLUŽBE ZA CIVILNU ZAŠTITU

Vlade Federacija BiH je usvojila Iinformacije o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji...

Pokazne vježbe spašavanja od požara

  Globalna pandemija virusa COVID-19, ali i uticaj klimatskih promjena nas podsjećaju na sve veću...

Potvrđeni rezultati izbora za članove savjeta novotravničkih mjesnih zajednica

Na 11. redovitoj sjednici Općinskog vijeća Novi Travnik donijeta je Odluka o  potvrđivanju...

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17