Vijesti

Saopštenje za javnost

Published on Wednesday, 26 February 2020 14:18

Na osnovu poziva za održavanje sjednice kolegija Općinskog vijeća Novi Travnik 26.02.2020. godine u kom je naveden i prijedlog Dnevnog reda 21. redovne sjednice načelnik Općine uputio je akt predsjedavajućem Općinskog vijeća u kome ga  upozorava  da je u prijedlog dnevnog reda, a na prijedlog Kluba vijećnika HDZ BIH, HSS Stjepana Radića i HDZ 1990. uvrstio četiri tačke koje nisu u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH i Statutom Općine Novi Travnik, jer se odnose na stvari koje su u isključivoj nadležnosti Načelnika  te zahtijeva da one budu uklonjene iz prijedloga dnevnog reda.

Kako su navedene tačke i pored upozorenja načelnika  ostale u prijedlogu, Načelnik Općine povukao je  svoj prijedlog  dnevnog reda.

U interesu pravovremenog  informisanja obavještavamo javnost da načelnik ostaje  pri stavu da se na narednu sjednicu Općinskog vijeća kao prva tačka dnevnog reda uvrsti Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu Nacrta Budžeta Općine Novi Travnik za 2020.godinu.

N A Č E L N I K

Refik Lendo