opcina.novi.travnik@tel.net.ba +387 (0)30 795 600

Služba za finansije i budžet obavlja slijedeće poslove:

 • provodi zakone, odluke i druge propise, te opće i pojedinačne akte iz oblasti financija, budžeta i trezora,
 • vrši izradu i prati izvršenje budžeta, izradu godišnjih, periodičnih i operativnih financijskih izvještaja,
 • analizira financijske mogućnosti i zaduženja Općine, predlaže mjere za sprečavanje prekoračenja potrošnje planiranih i raspoloživih sredstava,
 • obavlja poslove financijskog i materijalnog knjigovodstva,
 • vodi poslovanje putem trezora poštujući sve module,
 • prati namjensku upotrebu budžetskih sredstava kod nižih potrošačkih jedinica i drugih budžetskih korisnika,
 • izrađuje prijedloga akata iz oblasti financija i budžeta,
 • inicira programe mjera za unapređenje u ovoj oblasti,
 • rješava po zahtjevima iz oblasti financija i budžeta,
 • izrađuje i prati realizaciju projekata iz oblasti financija,
 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na temelju službenih evidencija,
 • sačinjava informacije, godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analizu izvršenja poslova i izvješće o radu,
 • vrši i druge poslove iz oblasti financija, koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog tijela uprave.

Preuzimanja

Naziv dokumenta

Obavijesti i zanimljivosti

Pogledajte sve novosti

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17