Notice

Vijesti

NAJAVA 9. (DEVETE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 05.04.2018. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I     R E D

 1. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje uredskih prostorija Odboru za međureligijsku saradnju;
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata predsjedniku Savjeta Mjesne zajednice Opara;
 3. Prijedlog Odluke o dodjeli dužnosti predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Opara;
 4. Prijedlog Odluke o dodjeli mandata članu Savjeta Mjesne zajednice Opara;
 5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu;
 6. Informacija o stanju općinske imovine;
 7. Izvještaj o radu Policijske stanice Novi Travnik za 2017. godinu - Informacija;
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-31.12.2017.godine (Izvještaj o izvršenju budžeta za I - XII 2017. godine u prilogu);
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava za lokalne puteve u 2017. Godini (Izvještaj o utrošku sredstava za lokalne puteve za period I - XII 2017. godine u prilogu);
 10. Prijedlog Odluke o obilježavanju i evidentiranju naziva naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova, te utvrđivanju kućnih brojeva na području Općine Novi Travnik;
 11. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, DP „Centar“ Novi Travnik (trafo stanica „Neobarje 2“);
 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² (metra kvadratnog) korisne stambene površine na području Općine Novi Travnik u 2017. godini;
 13. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Hajrudina Sarajčića iz Novog Travnika;
 14. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Mehzudina Sarajčića iz Novog Travnika;
 15. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta radi korištenja u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
 16. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Međuvode“ – izmjene i dopune;
 17. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Međuvode“ – izmjene i dopune;
 18. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju lokacija za kontenjere na području općine Novi Travnik;
 19. Informacija o stanju u sporta i sportskih klubova na području općine Novi Travnik;
 20. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Iliji Jankoviću iz Novog Travnika;

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Fabo Stanić