Notice

Vijesti

Održana ceremonija uručivanja čekova i potpisivanja ugovora sa predstavnicima članova 11 neformalnih grupa čiji su projekti odobreni od strane Omladinske banke Novi Travnik

U okviru programa Omladinska banka Novi Travnik koji partnerski podržavaju Općina Novi Travnik i Fondacija Mozaik uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), na konkursu za projekte mladih koji je bio otvoren od 15.03 do 20.04. 2012. godine prijavljeno je 16 projekata neformalnih grupa mladih, a nakon procesa selekcije od strane članova Omladinske banke Novi Travnik odobreno je 11 projekata neformalnih grupa mladih ukupne vrijednosti 41.461,84 KM, od kojih će iznos od 21.657,94 KM biti obezbijeđeno kao doprinos grupa iz zajednice, a sa iznosom od 19.803,90 KM biti podržano iz fonda Omladinske banke Novi Travnik koji zajednički obezbjeđuju Općina Novi Travnik (11.803,90 KM) i Fondacija Mozaik (8.000 KM) od donatora USAID.

Dana 11. juna.2012 godine (ponedjeljak) sa početkom u 11:00 sati u prostorijama sale Općinskog vijeća Novi Travnik je održana ceremonija uručivanja čekova i potpisivanja ugovora sa predstavnicima članova 11 neformalnih grupa čiji su projekti odobreni od strane Omladinske banke Novi Travnik.

Protokol ceremonije je bio sljedeći:

11:00-11:10 Uvodna riječ o radu Omladinske banke Novi Travnik-član odbora Emir Todorovac;

11:10-11:20 Obraćanje načelnika općine Novi Travnik-gdin Refik Lendo;

11:20-11:25 O programu Omladinske banke BiH - program menadžer Fondacije Mozaik  Željko Pauković;

11:25-11:50 Uručivanje čekova predstavnicima mladih - Načelnik općine i članovi odbora;

11:50-12:00 Izjave za medije i zajedničko slikanje;

12:00-13:00  Potpisivanje ugovora sa predstavnicima mladih čiji su projekti odobreni;

13:00-13:30 Tehnička uputstva predstvnicima mladih o načinu plaćanja sredstva i izvještavanju.

Na cermoniji su bili prisutni članovi odbora Omladinske banke i članovi neformalnih grupa čijih 11 projekata je odobreno.

Takođe ceremoniji je prisustvovala gđa Mirjana Valjevac-program menadžer USAID BiH.