Notice

Vijesti

NAJAVA 7. (SEDME) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 16.11.2017. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta  i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-30.09.2017.godine;
  2. Prijedlog  Zaključka  o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu Nacrta budžeta Općine Novi Travnik za 2018. godinu.
  3. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Penava Enesi iz Novog Travnika;
  4. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Finku Bavrka udata Lanther iz Novog Travnika
  5. Prijedlog Zaključka o upućivanju zahtjeva društva „Turbo prom“ d.o.o. Novi Travnik za davanje prethodne saglasnosti za pokretanje postupka dodjele koncesije na javnu raspravu;
  6. Informacija o realiziranim projektima kapitalnih ulaganja;
  7. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije Novi Travnik;
  8. Prijedlog Odluke o usvajanju mjera i aktivnosti za rješavanje potreba izbjeglih i raseljenih osoba za  općinu Novi Travnik.

                                                                         

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Fabo Stanić