Vijesti

Obavještenje

Published on Tuesday, 31 October 2017 15:34

Obavještavamo  građane da je Općina Novi Travnik pripremila i uredila taxi stajališta na području grada na četiri lokaliteta i to:

Pozivamo građane da koriste usluge registrovanih taxi službi koji će biti dostupni na navedenim lokacijama.

Korištenjem usluga legalnih taxi službi suzbijate tržište rada na crno  i nelojalnu konkurenciju.