Notice

Vijesti

Informacija za javnost

Dana 20.09.2017.godine u kabinetu Načelnika Općine Novi Travnik održan je sastanak na temu Zaštite građana i imovine na području Općine Novi Travnik a u vezi sa problemima šumskih krađa, sa posebnim osvrtom na nedavni napad na imovinu službenog lica iz Novog Travnika zaposlenog u Kantonalnoj upravi za šumarstvo. Sastanku su, pored Načelnika Općine Novi Travnik Refika Lende, prisustvovali  direktor Kantonalne uprave za šumarstvo SBK Ševal Konjalić, komandir Policijske stanice Novi Travnik Marko Rajković,  zamjenik komandira Policijske stanice  Tahir Mahalbašić, Upravnica Šumarije Novi Travnik Dragica Ćurak i izvršni direktor ŠPD Srednjobosanske šume doo Donji Vakuf Eldin Delić.

Nakon iscrpne diskusije na sastanku su utvrđeni slijedeći zaključci:

 1.Učesnici sastanka najoštrije osuđuju prijetnje i napade na službena lica te su opredjeljeni da nastave sa provođenjem aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminaliteta.

2.Daje se puna podrška svim službenim licima koji rade na suzbijanju i rasvjetljavanju krivičnih dijela šumskih krađa kao i svih  drugih krivičnih djela.  

3.Učesnici sastanka potvrđuju da je uspostavljen visok stepen saradnje i koordinacije svih nadležnih institucija , te su saglasni da i dalje rade na jačanju saradnje i kapaciteta za suzbijanje svih oblika nezakonitog ponašanja koje može ugroziti sigurnost građana i imovine.

4.Pozivaju se sud i tužilaštvo da se maksimalno uključe u rješavanje krivičnih dijela koje prijavljuju službene osobe policije i Kantonalne uprave za šumarstvo te da nastave sa privremenim izuzimanjem sredstava korištenih za izvršenje krivičnih djela.