Notice

Vijesti

Obavještenje za građane

Poštovani sugrađani,

U zajedničkom interesu  održavanja lijepim i funkcionalnim grada u kome živimo, podsjećamo vas da je u povodu dolaska hladnijih dana potrebno poduzeti brojne mjere kojima bi se zaštitila privatna i  javna imovina a spriječio nastanak šteta, kvarova na instalacijama i problemi u  svakodnevnom životu.

Obavještavamo građane Novog Travnika da će u narednom periodi inspekcija vršiti pojačan nadzor uz poduzimanje mjera uključujući podnošenje prekršajnih prijava protiv neodgovornih pojedinaca i grupa građana koji  ugrožavaju sigurnost drugih i  narušavaju izgled grada.

Kupnjom stanova postali ste i suvlasnici zajedničkih dijelova zgrada koji se moraju  držati u ispravnom stanju.

Naime, primjetna je pojava devastacije kako zajedničkih tako i privatnih  dijelova  stambenih zgrada  i poslovnih objekata na način da  pojedinci samovoljno, bez prethodno  pribavljenih saglasnosti nadležne službe za urbanizam, mijenja  boju i izgled fasade, preuređuju krovove i balkone, dograđuju dodatne prostore uz zgrade i sl. 

Istovremeno, zajednički dijelovi zgrada kao što su podrumi, stubišta i drugo se ne održavaju tako da je  protekle zime došlo do pojave brojnih kvarova na vodovodnim mrežama unutar stambenih i poslovnih objekata a time i  velike materijalne štete.

Potrebno je da građani, kao suvlasnici zgrada, što prije izvrše ustakljenje prozora na podrumskim prostorijama i na stubištima, sa balkona uklone drva i  druge stvari koje narušavaju estetski izgled zgrada.

Također, upozoravamo građane da je zabranjeno  oštećenje i otuđenje šahtova, samostalno izvođenje radova na preusmjeravanju oborinskih voda, prekopavanje javnih površina i izmještanje zajedničkih vodo i elektro instalacija.

Svi vlasnici koji ne koriste stanove i poslovne prostore  dužni su  osigurati dostupnost prostora sustanarima, u slučajevima kvara na vodo i elektro instalacijama.

Podsjećamo građane da su prije poduzimanja bilo kakvih radova na vanjskim dijelovima zgrada dužni pribaviti odgovarajuća odobrenja za izvođenje radova kod  službe za poslove urbanizma,što znači da se strogo  zabranjuje samovoljno mijenjanje boja fasada, izmjena krovova i ostalih dijelova zgrada.

Također, podsjećamo građane da će plakate, oglase i slične objave postavljene van dozvoljenih mjesta i bez odobrenja službe nadležne za poslove urbanizma, ukloniti komunalno preduzeće o trošku fizičkog ili pravnog lica koje ih je postavilo.

U cilju  zaštite zajedničke i privatne imovine građana te opće sigurnosti, pozivamo na poštivanje  Odluke o  komunalnom redu i Odluke o  kućnom redu u stambenim i stambeno- poslovnim zgradama na prostoru Općine Novi Travnik.

OPĆINA NOVI TRAVNIK