Vijesti

Informacija za građane

Published on Thursday, 24 August 2017 13:17

Obavještavamo  građane da  će od ponedjeljka, 28.08.2017. godini početi radovi na ugradnji  termoizolacije na  fasadi  zgradi Općine Novi Travnik.

Rok za izvođenje radova je 35 radnih dana u kom periodu će građanima biti osiguran neometan ulazak  kako u Općinu Novi Travnik  tako i u banke koje rade u istom objektu.

Ugradnja termoizolacije uskoro će početi i na zgradi „Doma kulture“ Novi Travnik.

Izvođač radova poduzet će sve potrebne mjere kako bi  izvođenje  radova bilo sigurno  za građane i korisnike usluga institucija i poslovnih subjekata koji djeluju u navedenim objektima.