Notice

Vijesti

NAJAVA 5. (PETE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u PONEDJELJAK 10.07.2017. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

  1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju  budžeta  Općine Novi Travnik za 2017. god;
  2. Odluka o usvajanju budžetskog kalendara za izradu i donošenje budžeta za 2018.godinu i okvirnog trogodišnjeg budžeta za period 2018-2020.godina;
  3. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju skupštine ORŠK d.o.o. Novi Travnik;
  4. Prijedlog odluka odavanjuprethodnesaglasnostidruštvu “HIDRO-EL” d... Novi Travnik;
  5. Izvještaj o radu Crvenog križa općine Novi Travnik za 2016 godinu – informacija;
  6. Izvještaj o radu Policijske stanice Novi Travnik za 2016 godinu – informacija;
  7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Borislavu Slipcu iz Novog Travnika.
  8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana „Međuvode“ – izmjene i dopune;
  9. Prijedlog Rješenja o preuzimanju zemljišta od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK na Općinu Novi Travnik;
  10. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu J.P. EP HZ HB d.d. Mostar, DP „Centar“ Novi Travnik

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Fabo Stanić