Notice

Vijesti

NAJAVA 4. (ČETVRTE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 08.06.2017. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u   10.00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine (Izvještaj o izvršenju budžeta za I -XII 2016. godine u prilogu),
 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava za lokalne puteve u 2016.god. (Izvještaj o utrošku sredstava za lokalne puteve za period I – XII 2016.godine u prilogu);
 3. Izvještaj o radu za 2016 i program rada za 2017. godinu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja o radu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik za 2016.godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na program rada Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik za 2017. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 01.01.-31.03.2017.godine (Izvještaj o izvršenju budžeta za razdoblje I -III 2017. godine u prilogu).
 5. Izvještaj o radu za 2016 i plan rada za 2017. godinu JU Dom zdravlja Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU Dom zdravlja Novi Travnik za 2016. godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU Dom zdravlja Novi Travnik za 2017. godinu
 6. Izvještaj o radu za 2016 i plan rada za 2017. godinu JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga“  Novi Travnik za 2016. godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga“ Novi Travnik za 2017. godinu;
 7. Izvještaj o radu za 2016 i plan rada za 2017. godinu JU Centar za socijalni rad Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU Centar za socijalni rad Novi Travnik za 2016. godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na program rada za 2017. godinu JU Centar za socijalni rad Novi Travnik
 8. Izvještaj o radu za 2016 i plan rada za 2017. godinu JU „Dječiji vrtić“ Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU „Dječiji vrtić“ Novi Travnik za 2016. godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na program rada za 2017. godinu JU„Dječiji vrtić“ Novi Travnik,
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Travnik za 2016. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta u Industrijsko-uslužnoj zoni „Neobarje“;
 11. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana korištenja javnih površina na području Općine Novi Travnik;
 12. Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta - izmjene i dopune, za lokaciju objekta Autobusna stanica - kolodvor „Kalinska“;
 13. Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta -  izmjene i dopune, za lokaciju stambeno-poslovne zgrade za kolektivno stanovanje u okviru Urbanističkog plana Novog Travnika 2020. godine;
 14. Prijedlog Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju lokacija za kontejnere na području općine Novi Travnik;
 15. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja „Pohvala“ Općine Novi Travnik u 2017 godini;
 16. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja „Plaketa“ Općine Novi Travnik u 2017 godini;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluke Skupštine ORŠK d.o.o. Novi Travnik o usvajanju Izvještaja o radu za 2016.godinu i Plana poslovanja za 2017. godinu;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluke Skupštine JP Vilenica-Vodovod doo Novi Travnik o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016.godinu i Plana poslovanja za 2017.godinu;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluke Skupštine JKP Vilenica-Čistoća doo Novi Travnik o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016.godinu i Plana poslovanja za 2017.godinu;
 20. Prijedlog Zaključka o izuzeću predsjednice Komisije za žalbe;
 21. Prijedlog Odluke o pokretanju inicijative za uspostavljanju saradnje i prijateljskih odnosa Općine Novi Travnik sa Općinom Kučukčekmedže, Republika Turska;
 22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju programa ušteda u 2014. godini;

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Fabo Stanić