Notice

Vijesti

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

POZIVAJU SE GRAĐANI NOVOG TRAVNIKA DA UČESTVUJU U JAVNOJ RASPRAVI O DAVANJU PRETHODNE SAGALASNOSTI ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA DODJELU KONCESIJE FIRMI “HIDRO-EL“ D.O.O., NOVI TRAVNIK, ZA IZGRADNJU MHE „JAGLINAC“ VODOVOD, NA LOKALITETU JAGLENIČKI POTOK, KOJA ĆE SE ODRŽATI 31.05. 2017. GODINE (SRIJEDA) U PROSTORU OŠ MEHMEDALIJA MAK DIZDAR, VODOVOD, SA POČETKOM U 17.00 SATI.