Vijesti

ZAŠTITA ŠUMA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA OD ŠUMSKIH POŽARA

Published on Wednesday, 12 April 2017 12:24

U smislu poduzimanja preventivnih mjera na zaštiti šuma Srednjobosanskog kantona od požara, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK - Kantonalna uprava za šumarstvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK, Kantonalna uprava za civilnu zaštitu SBK i ŠPD/ŠGD "Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne" doo Donji Vakuf upućuju saopćenje:

Kako se na području Srednjobosanskog kantona konstantno evidentiraju učestale pojave šumskih požara i milionske štete na šumskom prirodnom resursu nastale kao posljedica šumskih požara, u cilju poduzimanja preventivnih mjera na zaštiti šuma informišemo javnost o slijedećem:

U slučaju nepostupanja po navedenim upozorenjima i zabranama protiv svih lica će biti poduzete zakonom predviđene mjere.

Kako bi se šira društvena zajednica aktivnije uključila u zaštitu šuma od požara apelujemo na građanstvo da svaku pojavu i nastanak šumskog požara neizostavno i odmah prijave na besplatne telefonske brojeve policije (122), operativnog centra civilne zaštite (121) i vatrogasnog društva (123).