Notice

Vijesti

Zahtjev za hitno poduzimanje mjera na sprječavanju nelegalne sječe šume

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA  I HERCEGOVINA

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA NOVI TRAVNIK      

NAČELNIK

Broj: 01-49-60/12

Datum: 22.02.2012.godine 

 

SREDNJOBOSANSKI KANTON

MINISTARSTVO ŠUMARSTVA,

POLJOPRIVREDE I VODOPRIVREDE

n/r ministra

T R A V N I K

 

Zahtjev za hitno poduzimanje mjera na sprječavanju nelegalne sječe šume

 

Uvaženi ministre,

 

Želim da Vas upoznam o masovnoj nelegalnoj sječi šume na području općine Novi Travnik, posebno u Mjesnoj zajednici Rostovo – Sebešić. S obzirom na veće snježne padavine šuma se sada sječe pored samog puta tako da je bukovo stablo palo na autobus koji je prevozio djecu i putnike.

Poznata je grupa koja svakodnevno sječe i prevozi drva prema gradu i dalje bez papira, motornim vozilima ne registrovana a šumari i policija obezbjeđuju nesmetan prolaz.

Jasno je da je oblast šumarstva ostala potpuno pravno neregulisana i da je Uredba stavljena van snage, a Zakon nije donesen. Građani Novog Travnika traže od mene da se šuma zaštiti i da se radi po zakonu.

Potpuno ste se oglušili o naš akt i zahtjev za obustavu radova na sječi i eksploataciji i moram Vas obavijestiti da će građani mjesnih zajednica vrlo brzo spriječiti Vašu nelegalnu sječu i „genocid“ nad šumom u Novom Travniku.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                      N A Č E L N I K

                                                                                                                   ____________

                                                                                                                      Refik Lendo

DOSTAVLJENO:

-         Naslovu

-         Premijeru Vlade SBK – na znanje

-         Kantonalna uprava za šumarstvo Travnik

-         ŠPD Srednjobosanske šume D.Vakuf

-         Šumarija Novi Travnik

-         MUP SBK Travnik

-         Sredstvima informisanja

-         a/a