Vijesti

Informacija za javnost

Published on Thursday, 08 September 2016 10:35

U cilju osiguranja kvalitetnog ogrjevnog drveta za građane Novog Travnika a ujedno i zabrane  nelegalne sječe i preprodaje drveta, Općina Novi Travnik u suradnji sa ŠPD „Srednjobosanske šume“ osigurala je u krugu  JKP „Vilenica- Čistoća“ lager za smještaj ogrjevnog drveta.

Cijena izrezanog i iscijepanog ogrjevnog drveta  kao i  prijevoz do zgrade (kuće) iznosi 57 konvertibilnih maraka po metru.

Maksimalna uplata po jednoj osobi je 10 prostornih metara a isporuka će se vršiti po redoslijedu uplate.

Uplata se vrši na blagajni  „Šumarije“ Novi Travnik.

Početak radova  odnosno isporuka sa lagera planirana je od 15.09.2016. godine

Općina Novi Travnik subvencionirat će prijevoz takvog drveta  isključivo u gradskoj zoni.

                                                                                             N A Č E L N I K

                                                                                                Refik Lendo