Notice

Vijesti

Javni uvid u Regulacioni plan

Općinska služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar, obavještava građanstvo da je u toku postupak izrade Regulacionog plana „Trg Federacije-Kalinska“, te Urbanističkih projekata Autobusna stanica/kolodvor „Kalinska“ i Trgovačko-zanatski centar „Zelena pijaca/tržnica“. 

1. Javni uvid u Regulacioni plan „Trg Federacije-Kalinska“, te Urbanističke projekte Autobusna stanica/kolodvor „Kalinska“ i Trgovačko-zanatski centar „Zelena pijaca/tržnica“ vršiti će se u periodu od 09.01.2012. godine do 09.02.2012.godine u sali Općinskog Vijeća Općine Novi Travnik, od 10.00-16.00 h.

2. Zainteresovana pravna i fizička lica informacije o Planovima i stručnu pomoć mogu dobiti u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar.

3. Primjedbe na Planove predaju se u pisanom obliku, na naznačena mjesta u sali Općinskog Vijeća ili na protokol sa naznakom „Primjedbe na Plan“ Općine Novi Travnik, adresirano na Službu za urbanizam, najkasnije do završetka javnog uvida.