Notice

Vijesti

INFORMACIJA ZA JAVNOST

Općina Novi Travnik je sa Holandskom organizacijom za razvoj (SNV) potpisala ''Sporazum o jačanju kapaciteta za razvoj lanaca vrijednosti u sektoru poljoprivrede u Novom Travniku'' u okviru kojeg će se izvršiti analiza vrijednosti za tri proizvodnje. U tu svrhu odlukom načelnika je formirana općinska poljoprivredna grupa (CAG) koja će zajedno sa Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) vršiti aktivnosti vezane za ovu analizu a koje uključuju: odabir proizvodnji koje će se analizirati, skiciranje lanaca proizvodnje, provođenje ankete među poljoprivrednicima, prikupljanje ostalih potrebnih podataka, samu analizu i sl.

 

Cilj ovih aktivnosti je identifikacija problema i  mogućnosti poljoprivrednog sektora, te objašnjenje šta je to čime se treba baviti u identifikovanom lancu vrijednosti što će doprinjeti stvaranju podsticajnog okruženja za jačanje konkurentnosti.

 

U konačnici, napraviti će se koncept nota za jedan projekat iz oblasti za koju se pokaže da ima najviše potencijala.

 

Odluku možete pogledati ovdje: