Notice

Vijesti

JAVNI UVID U PROSTORNI PLAN OPĆINE NOVI TRAVNIK 2026.god. - IZMJENE I DOPUNE - NACRT

Općinska služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar, obavještava građanstvo da je u toku postupak izrade izmjene i dopune Prostornog plana općine Novi Travnik 2026.god.

  1. Javni uvid u Prostorni plan općine Novi Travnik 2026.god.-izmjene i dopune vršiti će se u periodu od 20.02.2015. godine do 21.03.2015. godine u prostorijama Centra za dozvole Općine Novi Travnik, radnim danima od 08.00-16.00 h.
  2. Zainteresovana pravna i fizička lica informacije o Planu i stručnu pomoć mogu dobiti u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar.
  3. Primjedbe na Planove predaju se u pisanom obliku, na naznačena mjesta u Centru za dozvole ili na protokol sa naznakom „Primjedbe na Plan“ Općine Novi Travnik, adresirano na Službu za urbanizam, najkasnije do završetka javnog uvida.

Na sljedećem linku možete pogledati: PROSTORNI PLAN OPĆINE NOVI TRAVNIK 2026.god. - IZMJENE I DOPUNE - NACRT- sintezni prikaz