Vijesti

Budžet Općine Novi Travnik za 2015. god.

Published on Monday, 05 January 2015 15:46

Budžet Općine Novi Travnik za 2015. god.

Odluka o usvajanju budžeta Općine Novi Travnik za 2015. god.

Kapitalni, primici, izdaci, prihodi i rashodi

Amandmani na nacrt budžeta Općine Novi Travnik za 2015. god.