Vijesti

ZAKAZANA 18. (OSAMNAESTA) REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Published on Friday, 31 October 2014 10:08

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 06.11.2014. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 01.01.-30.06.2014.godine;
 2. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Azeminu Gelić iz Novog Travnika;
 3. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Dedić Fadila iz Novog Travnika;
 4. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Irmu Turić iz Novog Travnika;
 5. Prijedlog Odluke o prodaji državnog zemljišta poduzeću „FTM“ d.o.o. Novi Travnik;
 6. Prijedlog Odluke o prodaji poslovnih prostora u državnom vlasništvu u kojima su locirane trafo stanice;
 7. Prijedlog Odluke o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta,
 8. Prijedlog Odluke o prodaji državnog zemljišta Habibović Huseinu;
 9. Prijedlog Odluke o podzemnom polaganju instalacija svih kablovskih operatera.
 10. Informacija o realizaciji Zaključka Općinskog vijeća Novi Travnik broj: 08-02-4-995-1/14 od 22.05.2014. godine (Zaključak kojim je traženo podnošenje ostavki predsjednika i članova skupština i NO u JP kojima ne budu usvojeni izvještaji o radu),
 11. Informacija o isteku mandata NO JUP Veterinarska stanica Novi Travnik,
 12. Prijedlog Zaključka o izuzeću predsjednice Komisije za žalbe
 13. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju UO JU Dom zdravlja Novi Travnik,
 14. Informacija o realizaciji Odluke Općinskog vijeća Novi Travnik broj: 08-49-843/10 od 21.04.2010. godine (Odluka o prestanku rada JP „Stambena uprava“ Novi Travnik).