Vijesti

Edukacija – „Pisanje i implementacija investicijskih projekata“

Published on Wednesday, 09 April 2014 12:09

Činjenica je da se većina firmi u Bosni i Hercegovini, koje posjeduju dobre investicijske projekte, susreću sa poteškoćama u pisanju i pripremanju projekata, te pronalaska investitora.

Udruženje za promociju suradnje između BiH i Turske organizira edukaciju na temu: „Pisanje i implementacija investicijskih projekata“ fokusirajući se na mala i srednja poduzeća iz BiH.

Nakon edukacije i izrade projekata i poslovnog plana, odabrani projekti će se putem BIGMEV-a proslijediti turskim investitorima.

Pravo na učešće imaju mala i srednja poduzeća koja ispunjavanju sljedeće uvjete:

 

-          Da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrirani na teritoriji BiH

-          Da nemaju više od 100 uposlenih

-          Da su uspješno poslovala prethodnu godinu

-          Da do dana prijave posluju minimalno 1 godinu

-          Da su spremna za nove investicije

Detaljne informacije o edukaciji, pisanju i odabiru projekata, kao i aplikaciju , zainteresirani poduzetnici mogu pronaći na web stranici : www.bigmev.org