Notice

Vijesti

ZAKAZANA 12. (DVANAESTA) REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Na sjednici će se razmatrati sljedeći tačke Dnevnog reda:

 1. Prezentacija – Projekcija obrade „otpada“ u općinama Travnik, Vitez i Novi Travnik bez deponija/odlagališta;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta Općine Novi Travnik za 2014. god.
 3. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta Općine Novi Travnik za 2014. god.
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova na području Općine Novi Travnik u 2014. god;
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju projekata za kapitalna ulaganja za 2014. godinu
 6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka Javnog nadmetanja za prodaju gradskog bazena sa zemljištem i pratećim objektima u Novom Travniku, u vlasništvu i posjedu Općine Novi Travnik;
 7. Prijedlog Odluke o preuzimanju obaveza iz Plana upravljanja za serijsku međudržavnu nominaciju nekropola sa stećcima;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnih konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta u općini Novi Travnik;
 9. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za budžet, finansije i ekonomska pitanja;
 10. Prijedlog Odluke o razrješenju člana OIK-e Novi Travnik;
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu;
 12. Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica;
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica.