Održana 8. Redovita sjednica Općinskog vijeća, 18.07.2013. godine

Published on Friday, 19 July 2013 09:18

Općinsko vijeće Novi Travnik  održalo je 8. redovitu sjednicu u četvrtak,18.07.2013. godine.

Nakon pojašnjenja nadležne službe i izražavanja stavova pojedinih klubova političkih partija većinom glasova prisutnih vijećnika donijeta je Odluka o načinu izgradnje, korištenja, zaštite, održavanja i upravljanja mjesnim vodovodima.


Usvojen je  Proračunski kalendar za izradu i donošenje proračuna za 2014. godinu i dokumenta okvirnog proračuna za razdoblje 2014. do 2016. godine, koji je pripremila i prezentirala Vijeću Služba za financije i   proračun.

Služba za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i katastar je obrazložila a Vijeće  donijelo slijedeće:

„Informacija o stanju u oblasti sporta na području općine Novi Travnik“ bila je točka 8. redovite sjednice Općinskog vijeća Novi Travnik o čemu je opširno izlagao predsjednik Sportskog saveza Drago Suban. Nakon razmatranja ponuđene informacije Općinsko vijeće  donijelo je određene zaključke koji bi trebali  unaprijediti stanje sporta na području novotravničke općine.

Direktor/ravnatelj DP „ORŠK“ Novi Travnik Narcis Rajić vijećnicima Općinskog vijeća Novi Travnik  predočio je „Analizu stanja i konkretne prijedloge za poboljšanje poslovanja DP ORŠK Novi Travnik“ o čemu su se vijećnici kroz otvorenu raspravu očitovali te usuglasili zaključke koji su glasovanjem usvojeni.

Općinsko vijeće značajan dio sjednice posvetio je JKP „Vilenica-Čistoća“d.o.o. Novi Travnik raspravljajući o:

a) Analizi stanja i konkretnim prijedlozima za prevazilaženje trenutne situacije u JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik;

b) Zaključku o davanju suglasnosti na Izvješće o radu za 2012. godinu i Programu rada za 2013. godinu JP Vilenica – Čistoća d.o.o. Novi Travnik

Nakon brojnih diskusija Općinsko vijeće donijelo je zaključke koje menadžment i upravu poduzeća obvezuju  na poduzimanje mjera a koje za cilj imaju  rješavanje nagomilanih problema. 

Na 8. redovitoj sjednici dana je suglasnosti na Odluku o usvajanju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Centar za socijalni rad Novi Travnik a donesen je i Zaključak o davanju suglasnosti na predloženu cijenu usluga JU „Dječiji vrtić“ Novi  Travnik.

Slavko Marin, predsjedatelj Općinskog vijeća, zatvarajući  8. redovitu sjednicu najavio je ljetnu stanku i novu sjednicu Vijeća negdje početkom devetog mjeseca.