Notice

Najavljena 8. redovita sjednica OV NOVI TRAVNIK

U četvrtak,18.07.2013. godine u sali Općine Novi Travnik ,  sa početkom u 10:30 sati, održat će 8. Redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik. Za sjednicu je  predložen  slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Odluke o načinu izgradnje, korištenja, zaštite, održavanja i upravljanja mjesnim vodovodima;
 2. Proračunski kalendar za izradu i donošenje proračuna za 2014. godinu i dokumenta okvirnog proračuna za razdoblje 2014 do 2016. godine;
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju općeg interesa radi potpune eksproprijacije zemljišta za rekonstrukciju ceste M16.4 (prolaz pored BNT-a);
 4. 4.Prijedlog Rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta od BNT Holding d.d. Novi Travnik, BNT Kovačnica d.d. Novi Travnik, BNT Food Comerc d.o.o. Novi Travnik, BNT Inženjering d.o.o. Novi Travnik,  BNT Hidraulika d.d. Novi Travnik, BNT Alatnica d.d. Novi Travnik i Unis Energetika d.o.o. Sarajevo na Općinu Novi Travnik;
 5. 5.Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi privođenja trajnoj namjeni od ranijeg vlasnika i posjednika J.U. O.Š. „Edhem Mulabdić“ Opara na Općinu Novi Travnik;
 6. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi privođenja trajnoj namjeni od ranijeg vlasnika i posjednika Palalić Ramiza na Općinu Novi Travnik;
 7. Prijedlog Dopunskog rješenja o utvrđivanju naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište u državnom vlasništvu na korištenje Hrvatskom Katoličkom Dobrotvornom Društvu Sarajevo (HKDD), ogranak Novi Travnik
 8. Informacija o stanju u oblasti sporta na području općine Novi Travnik;
 9. Analiza stanja i konkretni prijedlozi za poboljšanje poslovanja DP ORŠK Novi Travnik;
 10. JKP „Vilenica-Čistoća“d.o.o. Novi Travnik
  1. Analiza stanja i konkretni prijedlozi za prevazilaženje trenutne situacije u JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik;
  2. b.Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu za 2012. godinu i Program rada za 2013. godinu JP Vilenica – Čistoća d.o.o. Novi Travnik);
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Centar za socijalni rad Novi Travnik.