Notice

Vijesti

Na Rostovu sastanak predstavnika mjesnih zajednica

Na tragu već ustaljene prakse, načelnik Općine Novi Travnik sa suradnicima, prisustvovao je sastanku  sa predstavnicima svih novotravničkih mjesnih zajednica. Radni sastanak održan je u prostorijama mjesne  zajednice Rostovu  na Ratu, u četvrtak 27.06.2013.

Senad Šumarić, predsjednik MZ Rostovo, u svojstvu domaćina, predstavio je rad svoje MZ uz isticanje uspjeha u proteklom periodu kao i planova za naredni period. Gospodin Šumarić  naglasio je važnost realizacije mjesnog vodovoda za 80 domaćinstava,  asfaltiranje  6 kilometara puta (po prvi put bez financijskog  sudjelovanja građana), izgradnju makadamskih pravaca , proširenje ulične rasvjete i dr. Također,  istaknuta je  važnost ponovnog aktiviranja rada  ambulante na Medeniku. Za lokano stanovništvo važna je izgradnja autobusnog stajališta na Čumuranama kao i   izgradnja mosta u  Sebešiću. Predsjednik MZ govorio je i o obnovi   igrališta  područne škole u Ratu (Rostovo)kao i prostorija mjesne zajednice.  Uz do sada ostvarene uspjehe, Savjet MZ Rostovo ima u planu asfaltiranje još 3 kilometra nedovršenog puta,  proširenje  područja obuhvaćenog uličnom rasvjetom , uklanjanje divljih  deponija te trajno raditi na  povećanju sigurnosti građana i imovine a posebno povratnika koja je na meti provalnika.

Zajednička problematika svih mjesnih zajednica jeste uklanjanje divljih deponija i stvaranje  kvalitetnih uvjeta za organizirani odvoz smeća o čemu je govorio Dario Zorić, direktor JKP „Vilenica – Čistoća“. On je prisutne upoznao sa  aktivnostima  asfaltiranja betonskih podloga za kontejnere po mjesnim zajednicama kao i planu uvođenja novih korisnika u sustav prikupljanja i odvoza smeća.  Po njegovim riječima, tijekom sedmog mjeseca počinje aktivnost uključivanja  naselja Vodovod,  Muholjići i Krnjića potok u organizirani odvoz smeća .

O problemu prikupljanja i odvoza smeća kao i sanaciji i uklanjanju evidentiranih deponija govorili su predsjednici više mjesnih zajednica .

U nastavku sastanka razgovarano je o financiranju potreba MZ a posebno je bilo riječi o sudjelovanju u akciji „Lets do it! „ (Očistimo planetu za jedan dan) provedenu na području novotravničke općine.  Sve mjesne zajednice kao i oba  javna komunalna poduzeća za ostvarene rezultate u akciji dobili su pohvalu a MZ Kasapovići, kao najuspješnija mjesna zajednica nagrađena je iznosom od 100,00 KM. Načelnik Općine, na sastanku je donio odluku da se MZ Kasapovići dodatno nagradi sa 500,00 KM, kao poticaj za daljnje sudjelovanje u sličnim akcijama.

Kako će se u jesen u svim mjesnim zajednicama  izvršiti  izbori  sa Savjete MZ prisutni su upoznati da će o točnom terminu  održavanja izbora biti naknadno obaviješteni kao i o aktivnostima će biti potrebno poduzeti kako bi izbori bili provedeni na fer  i korektan način.