Notice

6. (ŠESTA) REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 16.05.2013. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:30 sati.

 Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu za 2012. godinu i Program rada za 2013. godinu JP Vilenica – Čistoća d.o.o. Novi Travnik,
 2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu za 2012. godinu i Program rada za 2013. godinu JP Vilenica – Vodovod d.o.o. Novi Travnik,
 3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu za 2012. godinu i Program rada za 2013. godinu privrednog društva ORŠK Novi Travnik,
 4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu za 2012. godinu i Program rada za 2013. godinu JP Veterinarska stanica d.o.o. Novi Travnik,
 5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu za 2012. godinu i Program rada za 2013. godinu JUP Veterinarska stanica d.o.o. Novi Travnik,
 6. Prijedlog Odlukeusvajanju izvješća o izvršenju proračuna Općine Novi Travnik za razdoblje 01.01.-31.12.2012. godine,
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o ostvarenju plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova na području općine Novi Travnik za I-XII 2012. godine,
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 01.01. do 31.03.2013. godine,
 9. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade, izmjene i dopune Regulacionog plana „Međuvode“- izmjene i dopune,
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade, izmjene i dopuneplana Općine Novi Travnik 2006.-2026. god,
 11. Rješenje o dodjeli građevinskog zemljišta na korištenje radi izgradnje sportske dvorane u sklopu sportsko-rekreativne zone „ORŠK“ Novi Travnik (mali sportski tereni),
 12. Rješenje o preuzimanju građevinskog zemljišta od ranijih vlasnika i posjednika Lešić Stipe i Mitrović Zdravka na Općinu Novi Travnik,
 13. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja „Plaketa“ Općine Novi Travnik u 2013. godini,
 14. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja „Pohvala“ Općine Novi Travnik u 2013. godini,
 15. Prijedlog Poslovnika i izmjenama i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Novi Travnik,
 16. Informacija o stanju povratka izbjeglih i raseljenih osoba na području općine Novi Travnik,
 17. Prijedlog Odluke o angažiranju volontera sa VSS radi sticanja radnog iskustva
 18. Prijedlog Zaključka o upućivanju zahtjeva društva „Glanz Investment“ d.o.o. Sarajevo za davanje prethodne suglasnosti za pokretanje postupka dodjele koncesije na javnu raspravu
 19. Izvješće o radu Biroa-ispostave Novi Travnik za 2012. godinu – Informacija, 
                                                                                                       
PREDSJEDATELJ OPĆINSKOG VIJEĆA 

SLAVKO MARIN