Notice

Vijesti

Humanitarno deminiranje

 

Općina Novi Travnik sa Udruženjem za borbu protiv mina „STOP Mines“  u petak, 26.04.2013. godine potpisala je ugovor za izvođenje  humanitarnog deminiranja na rizičnim površinama i to:

  • Trenica – Vrilo I,                             ID 7901……… 31 551 m2
  • Lazine – Krčevina,                           ID 4803………17 689 m2

Ovim projektom predviđeno je da „STOP Mines“   izvrši humanitarno deminiranje na dogovorenim površinama a da zauzvrat lokalna zajednica sufinancira projekte kroz podršku razvojnim programima na vlastitoj teritoriji. Općina Novi Travnik  će izdvojiti iznos  od 10 000 KM za humanitarno deminiranje i 20 000 KM za podršku razvojnim  programima.

Proces deminiranja počinje u  mjesecu svibnju/maju a dužina trajanja ovisi od  stanja na terenu .