Notice

Rezultati 5. redovite sjednice

Na 5. redovitoj sjednici Općinskog vijeća Novi Travnik, održanoj 04.04.2013. godine nakon razmatranja dostavljene informacije o bespravnom odlaganju animalnog otpada na deponiji „Mitale“, Pečuj, općina Novi Travnik, Općinsko vijeće u svome Zaključku zahtjeva slijedeće:

 1. Zadužuju se Skupština i Nadzorni odbor JKP Vilenica čistoća doo da poduzmu sve aktivnosti oko utvrđivanja odgovornosti za odlaganje animalnog otpada iz Visokog na deponiji „Mitale“;
 1. Nalaže se JKP Vilenica čistoća da na deponiji Mitale vrši deponovanje isključivo komunalnog otpada, te da o odlaganju otpada vodi dnevne evidencije o količinama i vrstama deponovanog otpada;
 1. Nalaže se komunalnom inspektoru da najmanje jednom u 15 dana vrši kontrolu deponije i kontroliše način odlaganja otpada kao i vrstu otpada koji se deponuje;
 1. Zadužuje se nadležna općinska služba da i dalje provodi sve aktivnosti oko saniranja oštećenja na putu Novi Travnik-Pečuj a koja su nastala kao posljedica dovoza otpada;
 1. Zadužuje se nadležna općinska služba da pokrene aktivnosti oko izrade Plana prilagođavanja upravljanja otpadom  lokalne na regionalnu deponiju, tj. da se u okviru izrade Strategije razvoja Općine Novi Travnik kao jedan od prioritetnih zadataka uvrsti trajno i sveobuhvatno upravljanje otpadom. 

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o izradi strategije razvoja općine Novi Travnik za period 2013-2017. godina kao i  raspisivanju Javnog  natječaj za dodjelu građevinskog zemljišta na korištenje radi izgradnje sportske dvorane u sklopu sportsko-rekreativne zone „ORŠK“ Novi Travnik (mali sportski tereni).

Na prijedlog  nadležne općinske službe donijeta je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² (metra četvornog) korisne stambene površine na području Općine Novi Travnik u 2012. godini.

Donijeta su i Rješenja o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje poduzeću „ALFA“ d.o.o. Travnik, Donje Putičevo i poduzeću „EURODOM“ d.o.o. Vitez, Stara Bila bb.

Rješenje o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Sakiba Bašića iz Novog Travnika također je donijeto na 5. redovitoj sjednici Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće  donijelo je Rješenje o konačnom imenovanju člana UO JU Centar za socijalni rad Novi Travnik kao i Rješenje o konačnom imenovanju Skupštine privrednog društva ORŠK Novi Travnik.

Nakon opsežne rasprave o svakoj točci usvojena su slijedeća izvješća, donijete Odluke i Zaključci:

 • Izvještaj o radu za 2012. i plan rada za 2013. godinu JU Centar za socijalni rad Novi Travnik
 • Odluka o prihvaćanju izvješća JU Centar za socijalni rad Novi Travnik za 2012. Godinu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na program rada za 2013. godinu JU Centar za socijalni rad Novi Travnik
 • Izvješće o radu za 2012. i plan rada za 2013. godinu JU Dom zdravlja Novi Travnik
 •  Odluka o prihvaćanju izvješća JU Dom zdravlja Novi Travnik za 2012. Godinu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na program rada za 2013. godinu JU Dom zdravlja Novi Travnik
 • Izvješće o radu za 2012. i plan rada za 2013. godinu JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga“ Novi Travnik
 • Odluka o prihvaćanju izvješća JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga“  Novi Travnik za 2012. Godinu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na program rada za 2013. godinu JUEdukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga“ Novi Travnik
 • Izvješće o radu za 2012. i plan rada za 2013. godinu JU „Dječji vrtić“ Novi Travnik
 •  Odluka o prihvaćanju izvješća JU „Dječji vrtić“ Novi Travnik za 2012. Godinu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na program rada za 2013. godinu JU„Dječji vrtić“  Novi Travnik

Vijećnici Općinskog vijeća raspravljali su i o Inicijativa za izmjenu Poslovnika Općinskog vijeća Novi Travnik a dato je i mišljenja o prijedlogu Odluke o osnivanju lovišta na području SBK.