Notice

Vijesti

Besplatna telefonska linija za pomoć i podršku žrtvama nasilja

Centar za socijalni rad Novi Travnik obavještava da je putem  Centra za ženska prava  Zenica u vrijeme krizne situacije izazvane pandemijom COVID-19 osigurao pravnu i psihološku podršku  za one kojima je potrebna .

Centar ženskih prava obezbijedio je besplatnu telefonsku liniju za pravnu pomoć i psihološku podršku za žene preživjele nasilje ili su u povećanom riziku da budu žrtvom nasilja. Obratiti se mogu sve žene koje žive u stanju socijalne potrebe, žene sa invaliditetom, civilne žrtve rata, nezaposlene, žene koje žive same sa dvoje, troje ili više maloljetne djece, žene starije dobi, žene na selu…

BESPLATNI BROJ TELEFONA 032/447-813 dostupan je svaki dan u vremenskom periodu od 08:00 – 24:00 sata.

Osim besplatne telefonske linije na raspolaganju su još dva aktuelna broja Centra ženskih prava:

Za pravnu pomoć i podršku na raspolaganju je deset stručno osposobljenih žena koje imaju dugogoodišnje iskustvo u radu sa ženama i drugim grupama. Dodatnu podršku pružaju i dvije psihoterapeutkinje.