Notice

Vijesti

Saopštenje za javnost

U skladu sa zakonskim ovlastima 01. 04. 2020. godine načelnik Općine Novi Travnik  proglasio je Budžet Općine Novi Travnik za 2020. godinu.

Do praglešenja Budžeta od strane načelnika a ne donošenja od strane Općinskog vijeća  došlo je iz slijedećih razloga :

Načelnik Općine Novi Travnik Refik Lendo u pripremi i izradi Budžeta za 2020.godinu u potpunosti je ispoštovao budžetski kalendar koji je usvojilo Općinsko vijeće Novi Travnik.

Dana 22.11.2019.godine Predsjedavajućem Općinskog vijeća proslijeđen je prijedlog dnevnog reda za redovnu sjednicu Općinskog vijeća, u kojem je kao prva tačka dnevnog reda predložen Zaključak o utvrđivanju Nacrta Budžeta za 2020. godinu. U istom dopisu od Predsjedavajućeg je zatraženo da što hitnije sazove sjednicu kako bi Općinsko vijeće  na vrijeme moglo usvojiti Budžet za 2020.godinu.

Poslovnikom Općinskog vijeća Novi Travnik propisano da se materijali dostavljaju 7 dana prije dana određenog za održavanje sjednice, Predsjedavajućem Općinskog vijeća  28.11.2019. godine elektronskom poštom poslan je Nacrt  Budžeta iako u tom momentu nije bila zakazana sjednica. 

Predsjedavajući Općinskog vijeća nije sazvao sjednicu na prijedlog Načelnika te je 1/3 vijećnika, u skladu sa Poslovnikom, predložila održavanje redovne sjednice Općinskog vijeća na kojoj bi se razmatrao Nacrt Budžeta.

Predsjedavajući Općinskog vijeća ponovno ni po prijedlogu 1/3 vijećnika nije sazvao sjednicu Općinskog vijeća.

Nakon toga, načelnik Općine  30.01.2020.godine Predsjedavajućem je uputio prijedlog dnevnog reda za sazivanje redovne sjednice gdje je ponovo kao prva tačka dnevnog reda predložen Zaključak o utvrđivanju Nacrta Budžeta za 2020.godinu ali do zakazivanja sjednice ni ovaj put nije došlo.

Općina Novi Travnik  u  periodu od 01.01. do 31.03.2020. godine primjenjivala je Odluku o privremenom finansiranju. Po njenom isteku shodno Zakonu o principima lokalne samouprave u FBIH, u kojem je regulisano da  ukoliko do 31.03. tekuće godine Općinsko vijeće ne usvoji Budžet, načelnik Općine donosi  Odluku o proglašenju budžeta.

U cilju  nesmetanog funkcionisanja Općine Novi Travnik i provođenja svih mjera na suzbijanju epidemije korona virusa načelnik je, koristeći se zakonskim ovlastima, proglasio budžet Općine Novi Travnik  za 2020. godinu.

Budžet Općine Novi Travnik za 2020. možete pogledati na linku.

N A Č E L N I K

Refik Lendo