Vijesti

Obavještenje za javnost

Published on Saturday, 04 April 2020 21:08

Općina Novi Travnik obavještava javnost da sredstva od Vlade Federacije BiH su namijenjena namjenskoj industriji TMiH-a u Novom Travniku, koja duže vrijeme ne radi zbog koronavirusa.

Za ponovni početak rada i ispunjavanje preuzetih obaveza, tražili smo da Vlada Federacije BiH uplati dio sredstava.

Prema tome, sredstva nisu za lokalnu zajednicu nego za namjensku industriju.

NAČELNIK

Lendo Refik