Notice

Vijesti

Informacija za javnost

Nezakazivanje redovnih sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik 

U interesu građana Novog Travnika i funkcinisanja Općine načelnik Refik Lendo u skladu sa svojim nadležnostima iz Poslovnika Općinskog vijeća već 22.11.2019.godine podnio je pismeni prijedlog za zakazivanje 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Novi Travnik, do čega nije došlo ni do danas.

Na predloženoj sjednici trebalo se razmatrati nekoliko vrlo važnih odluka od čega su od izuzeznog značaja za redovan rad općinske administracije, Javnih ustanova, Javnih poduzeća i drugih korisnika sredstava općinskog Budžeta za 2020. godinu donošenje Odluke o privremenom finansiranju javnih potreba Općine Novi Travnik za razdoblje 01.01. do 31.03.2020. godine i donošenje Zaključka o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu Nacrta Budžeta Općine Novi Travnik za 2020. godinu.

Od izuzetnog značaja za daljnji rad JKP „ Vilenica čistoća“ je i predložena tačka kojom bi se donijela Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izdvajanju interventnih sredstava u vidu pozajmice JKP „Vilenica čistoća“ doo Novi Travnik a u cilju prevazilaženja trenutne situacije u preduzeću čime bi se ranija Odluka od 24.10.2019. godine izmijenila u smislu da se pozajmica predefinira u subvenciju navedenom preduzeću.

Kao nosilac funkcije izvršne vlasti u Općini Novi Travnik ali i iz osjećaja moralne odgovornosti prema građanima koji zaslužuju kvalitetnu uslugu, kako u Općini tako i u Javnim ustanovama i preduzećima, dužan sam javnost obavijestiti da ukoliko do kraja godine ne budu donesene ove važne odluke neće se moći vršiti sve zakonom propisane obaveze Općine a bit će zaustavljene i doznake svim nižim potrošačkim jedinicama i korisnicima sredstava općinskog budžeta.

N A Č E L N I K

Refik Lendo