Vijesti

Posjeta firmi CIOT

Published on Thursday, 10 October 2019 08:21

Za pregled više fotogratija, kliknite na fotografiju iznad

Dana 09.10.2019 god. Načelnik općine Novi Travnik sa najbližim suradnicima posjetio je firmu CIOT d.o.o. Travnik PJ Novi Travnik. Riječ je o firmi koja se bavi eksploatacijom arhitektonsko građevinskog kamena na lokalitetu Dolovi – Begova Begovača, MZ Rostovo. 

Rukovodilac  Azra Leko i Branko Vučković  na samoj lokaciji su upoznali Načelnika i suradnike sa načinom rada i planovima društva CIOT d.o.o. u narednom periodu.

Razgovarano je o mogučnosti poboljšanja uvjeta rada na samoj lokaciji kamenoloma, dovođenju električne energije, vode, uređenju samoga područja eksploatacije i dr.

Iskazana je i spremnost da  društvo CIOT d.o.o.   aktivno pomogne MZ Rostovo u realizaciji projekata značajnih za ovu MZ-u i njene stanovnike.