Notice

Vijesti

OBAVJEŠTENJE O PROMJENI MJESTA ODRŽAVANJA JAVNE RASPARAVE O NACRTU PRORAČUNA/BUDŽETA ZA 2013. GODINU

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRORAČUNA/BUDŽETA ZA 2013. GODINU ĆE SE ODRŽATI U SALI ZGRADE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U NOVOM TRAVNIKU U PETAK, 08.02.2013. GODINE U 1300 SATI.