Vijesti

Održan sastanak o zaštiti šuma na području općine Novi Travnik

Published on Wednesday, 18 September 2019 14:19

Izvod iz zapisnika sa sastanka održanog 18.09.2019.