Notice

Vijesti

POZIV NA JAVNU RASPRAVU po Elaboratima zaštite izvorišta „Jaglenica“ i „Dalečko vrelo“

Odredbom člana 11. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitinih mjera za izvorište voda za javno vodosnadbjevanje stanovništva („Službene novine Federacije Bosne i Hercegvine“ broj: 88/12) propisano je da općinski organ uprave nedležan za vode na čijem području se nalazi izvorište dužan je između ostalog da na osnovu Elaborata zaštite izvorišta organizuje provođenje javne rasprave.

Radi navedenog Služba za gospodarstvo, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj poziva sve zainteresirane na javnu raspravu po Elaboratu zona sanitarne zaštite izvorišta „Jaglenica“ i Elaboratu zona sanitarne zaštite izvorišta „Dalečko vrelo“ koja će se održati u četvrtak 12.09.2019. godine u 12 sati u Velikoj Sali Općine Novi Travnik Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno na protokol Općine ili na e-mail službe ont.gospodarstvo@tel.net.ba do 17.09.2019 godine.

Elaborate zaštite izvorišta uradila je firma Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, a reviziju firma IBIS doo Zavidovići.

Uvid u predmetne Elaborate može se izvršiti svakim radnim danom u Općini, kancelarija broj 18. ili na web stranici Općine ovdje.