Notice

Zakazana 3. redovita sjednica Općinskog vijeća

Predsjedatelj Općinskog vijeća Novi Travnik gospodin Slavko Marin , na temelju članka 50. Poslovnika Općinskog vijeća Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik», broj: 1/09) za četvrtak, 31.01.2013. godine sazvao je  3. redovitu sjednicu Općinskog vijeća.

Sjednica će se održati u Sali Općine Novi Travnik , s početkom u  10,30.

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći     D  N  E  V  N  I     R  E  D

 

 1. Prijedlog Zaključka o upučivanju nacrta proračuna Općine Novi Travnik za 2013. godinu na javnu raspravu,
 2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje sporazuma o izvan sudskoj nagodbi za izmirenje obveza;
 3. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Tolju Nedžadu iz Novog Travnika;
 4. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Zdravka Mitrovića iz Novog Travnika;
 5. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Dragu Jolića iz Novog Travnika;
 6. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za JP Vetrinarska stanica d.o.o. Novi Travnik;
 7. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi privođenja trajnoj namjeni od ranijeg vlasnika i posjednika PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik na Općinu Novi Travnik;
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje, radi izgradnje poljoprivrednog dobra-štale za krave na lokalitetu Čamića brdo, Stojkovići, Novi Travnik;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prigovore, predstavke i prijedloge,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za društvene djelatnosti,
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju,
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za poslove mjesnih zajednica,
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Administrativnog povjerenstva,
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor korisnika donacije,
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Etičkog vijeća časti
 17. Prijedlog Odluke o usvajanju liste projekata, planiranih za realizaciju po programu IFAD-a
 18. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta za piće „Oparac“