Notice

Donijeta odluka o privremenom financiranju za prva tri mjeseca 2013.

Na drugoj  redovitoj sjednica Općinskog vijeća  Novi Travnik održanoj u četvrtak 27.12.2012. godine, nakon provedene  rasprave  donijeta je Odluka o privremenom financiranju javnih potreba Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-31.3.2013. godine.

Općinski vijećnici  većinom glasova donijeli su Odluku o utvrđivanju visine naknade za građevinsko zemljište u državnom vlasništvu koje se dodjeljuje radi građenja u poslovnoj zoni „Neobarje“.

Također, donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju općeg interesa izgradnje plinovodnog priključka za područje općine Novi Travnik  kao i  Rješenje o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi rješavanja puta za Gradsko groblje u Novom Travniku.

U skladu sa novim zakonskim rješenjima vezanim za matične knjige na razini Federacije BIH  donesena je   Odluke o određivanju matičnih područja i njihovih sjedišta u općini Novi Travnik.

Općinsko vijeće Novi Travnik raspravljalo je i donijelo Odluku o izgradnji parking prostora u Novom Travniku a donijeta je i  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.